Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Обявления

Информация за банкови сметки на ТП "ДГС Кюстендил"Информация за банкови сметки на ТП "ДГС Кюстендил"

Банк а : „Централна Кооперативна Банка” АД гр.КЮСТЕНДИЛ
IBAN:  BG61CECB979010G5782300
BIC : CECBBGSF
ТИТУЛЯР :  ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО  “ КЮСТЕНДИЛ” - КЮСТЕНДИЛ