Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Кюстендил

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77047.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 22.02.2023