Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Кюстендил

Обект: 24014-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38474.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86665.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24021 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47040.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24020 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25823.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24025 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41256.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24023 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19047.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24020 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25823.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24019 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47346.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24017 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28254.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110478.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57330.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24013 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39344.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24014 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78165.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24012 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68402.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24007 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35374.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50068.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24005 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 98903.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24004 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131266.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24001 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44403.00 Първа: 30.04.2024
Втора: 30.04.2024