Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Кюстендил

Обект: 23046с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 3301.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23045с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 5387.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 0 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7775.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23043 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16361.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23042 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 11714.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23041 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6366.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23040 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 19203.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23039 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35743.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23038 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20242.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23037 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 61657.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23036 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 43688.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 36647.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23034 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28196.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23033 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 18946.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Конкурс 39749.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14305.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23016 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56313.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23027 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16944.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023