Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Кюстендил

Обект: 23029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17597.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023