Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Кюстендил

Обект: 23017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32159.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23016 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 122207.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23015МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26770.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23014МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79034.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23013MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53410.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23012МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50031.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23011МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65957.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23010МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 85899.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23009МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39618.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23008сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21381.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97352.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22869.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23005 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33675.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23004 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64314.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23003 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60760.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23002 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30947.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28415.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023