Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Кюстендил

Обект: 24018 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45954.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024