Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Кюстендил

Обект: 23031с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5407.00 Първа: 18.08.2023
Втора: 18.08.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23032с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6101.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2405.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23021с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6342.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23022с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3435.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 06.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23019с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9425.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23015МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12734.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23014МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35273.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23013МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21749.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23012МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19400.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23011МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31960.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23010МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36522.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23030д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45632.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23009МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14737.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23008сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11726.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47430.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23005 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15097.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13570.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9836.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23004 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27102.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23003 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31973.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23002 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17054.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11870.00 Първа: 27.01.2023
Втора: 27.01.2023