Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Кюстендил

Обект: 24024 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36346.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24018 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19768.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024